top of page

HANTERNING AV KUNDUPPGIFTER

Vi sparar dina uppgifter så länge din order är under leverans. När vi skickat din order kommer vi att spara uppgifterna i ytterligare 14 dagar inom ramen för retur eller återköp. När den tiden är utgången kommer alla dina orderuppgifter att raderas ur vårt datasystem för din säkerhet. Har du frågor kring hanteringen av kunduppgifter, vänligen kontakta oss via e-post: info@handkramat.se.

KUNDINTEGRITET

Vi ansvarar för att hantering av dina personuppgifter ej kommer till bruk för andra och förblir sekretessbelagda. All form av marknadsföring/reklam eller e-postutskick skall godkännas av dig som kund innan vi får använda informationen i marknadsföringssyfte.

bottom of page